REDUCCIÓ RETENCIONS I.R.PF.

Modificació de les retencions que s’apliquen als lloguers subjectes a I.R.P.F.

 

Des de el 12 de juliol la retenció dels lloguers passa del 20% al 19,50%

 

El passat dissabte 11 de juliol es va publicar al BOE el Reial-Decret Llei 9/2015, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Per tant, queda modificat el tipus de retenció aplicable als rendiments del capital immobiliari (lloguers) que, des de 12 de juliol del 2015, passa del 20% al 19,50%.

 

Cómo ja sap, a part dels nostres serveis immobiliaris que ja conneix podem atendre també les seves qüestions d’interés personal des del departament fiscal del nostre despatx.

 

TAULA NOUS TIPUS