Des de el passat 1 de Juny 2.013 és obligatori facilitar als compradors o llogaters un certificat d’eficiència energètica.  

Real Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aproba el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

El Certificat, a part de portar una calificació energètica de l’edifici, ha d’incloure la informació objectiva sobre l’eficiència energètica i valors de referència tals com requisits mínims d’eficiència energètica amb la finalitat que els propietaris o llogaters d’edificis o part d’aquest puguin comparar i evaluar la seva eficiència energètica. En el cas d’edificis existents hauran de dur també les recomanacions per la millora dels nivells òptims.

Tant en el cas d’una VENDA com d’un LLOGUER  és ja un document imprescindible que haurà d’entregar al comprador o llogater. En el cas d’una compravenda el Notari ho exigirà en el moment de la signtarura de l’Escriptura Pública, i en el cas d’un lloguer, a més de ser necessari per poder anunciar-lo, serà necessari per registrar la fiança obligatòria e l’INCASÔL.

 

En el cas que no disposi del document esmenat nosaltres li podem facilitar la gestió i tramitació per un preu econòmic. El nostre departament tècnic s’ocuparà de tot.