DEPARTAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL

 

Solucions pràctiques en un llenguatge proper i comprensible per a qualsevol

 

quad-fiscal

Gestió fiscal:

 • Elaboració i presentació telemàtica de declaracions periòdiques i anuals (IVA, IRPF, etc…)
 • Assessorament fiscal personalitzat i a mida, online o presencial.
 • Resolució de consultes fiscals puntuals o estudis, online o presencial.
 • Estudis de planificació fiscal.
 • Assistència personal davant d’inspeccions de l’administració tributària.

quad-contable

Gestió comptable:

 • Software de gestió per a qualsevol tipus de forma jurídica (PYME, autònom, fundació, etc)
 • Asessorament online i supervisió d’apunts i processos comptables.
 • Tancaments comptables de trimestre i exercici de balanços i propostes de rendibilitat de recursos.
 • Legalització de llibres de comptabilitat, dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil i Registre de Cooperatives.
 • Rendició de comptes anuals al Protectorat de Fundacions en l’àmbit autonòmic i estatal.
 • Rendició de comptes anuals al Ministeri de l’Interior d’associacions d’Utilitat Pública.

quad-fiscal

Gestión laboral:

 • Redacció de contractes de treball i estudi de bonificacions.
 • Confecciò de nòmines.
 • Confecció de butlletins de la Seguretat Social.
 • Elaboració de documents d’alta o baixa dels treballadors.
 • Confecció de les liquidacions periòdiques de retencions dels treballadors.
 • Acomiadaments
 • Asessorament laboral.

Logo-fiscal