Departament jurídic

El nostre departament jurídic està format per advocats exercents especialitzats en litigis civils amb experiència professional de més de 30 anys. Les àrees principals de l’actuació del nostre departament són el Dret Immobiliari, el Dret Urbanístic, de de la Construcció i de la Propietat Horitzontal.Logo-juridico

  • Arrendaments urbans.
  • Reclamació de quotes comunitàries.
  • Compliment d’acords comunitaris.
  • Reclamacions de quantitats.
  • Tramitació d’herències.

El nostre equip l’assessorarà en tot el que precisi i li elaborarà els informes jurídics contrastats amb la jurisprudència més actualitzada.