ADMINISTRACIÓ DE FINQUES – COMUNITATS DE PROPIETARIS

 

PERMANENTMENT al seu costat gestionant la comunitat.

 

Gestió del dia a dia oferint la més propera, adequada i àgil administració, el seu consultor de confiança que exigeix l’excepcional i variada problemàtica de les comunitats de propietaris.

 

 • Constitució de la Comunitat de Propietaris.
 • Cobraments de rebuts de provisions de fons i derrames extraordinàries sense despeses bancàries.
 • Pagaments puntuals a proveïdors i industrials.
 • Estat de comptes actualitzat.
 • Liquidacions anuals, semestrals o trimestrals.
 • Oficina web 24 hores.
 • Estudi pressupostari.
 • Control i gestió de la morositat.
 • Assistència a juntes en el nostre despatx o en la pròpia finca.
 • Tramitació de sinistres.
 • Assessorament JurídicTécnicLaboral, Fiscal i Comptable.
 • Assessorament en el lloguer i/o venda de la seva propietat.

 

 

despacho-comunidad

  Logo-alquiler2